Inloggen

  Taxaties  

      
Taxatiebureau De Goede

Taxatiebureau De Goede verzorgt beëdigde taxatie Antiek & Kunst & Juwelen voor nalatenschappen, echtscheidingen, verdelingen en verzekeringen. Alle taxaties worden verricht onder verantwoordelijkheid van Mw. José de Goede. Zij is sinds 1987 een beëdigd taxateur en makelaar in kunst en antiek. Tegenwoordig heet dit Europees gecertificeerd taxateur, register Hobeon-SKO
nummer R 18575,

Verdelingstaxaties
Na een overlijden of bij een echtscheiding is het vaak wenselijk om het kunst en antiek uit de inboedel te taxeren, zodat de waarde ervan vastgelegd is en er op basis daarvan verdeeld kan worden. In het geval van een overlijden is de waarde ook noodzakelijk voor de aangifte van de successiebelasting. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, temeer omdat hier fiscale en juridische aspecten een rol spelen.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor een successietaxatie.

Bij verdelingen worden de goederen getaxeerd op basis van de hedendaagse economische waarde, dit is de laagste waarde die door taxateurs gehanteerd wordt. De hedendaagse economische waarde ofwel verdelingswaarde is min of meer een dagprijs, deze geldt ook als limietprijs (ofwel gegarandeerde bodemprijs) bij een veiling of bij verkoop aan een antiquair.

De kosten van een verdelingstaxatie bedragen 250,- euro excl. BTW indien de taxatie niet langer duurt dan een uur. Daarna wordt er een uurtarief gehanteerd van 125,- euro per uur excl. BTW.

Verzekeringstaxaties
Goederen worden ter verzekering getaxeerd als men de waarde wil vastleggen, zodat de verzekerende instantie na brand, verlies of diefstal zonder discussie de waarde van het verloren gegane object uitkeert. Over het algemeen zijn dit goederen waarvan de waarde niet in de winkel te achterhalen is, door hun ouderdom of doordat het een éénmalig kunstwerk is. De verzekerende instantie kan ook zelf aangeven dat een taxatierapport verplicht is. De verzekerde waarde is de hoogste waarde die gehanteerd wordt: de uitkering moet zodanig zijn dat er op korte termijn een passende vervanging voor het verloren gegane object gekocht kan worden bij een gerenommeerde kunsthandel. Verzekeringstaxaties worden verricht onder artikel BW 7:960 Het rapport dat opgesteld wordt is drie jaar rechtsgeldig.

Het belang van een taxatierapport, toegelicht d.m.v. twee voorbeelden:
van kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen

  • U bent verzekerd voor € 100.000,-. De actuele totale waarde is € 200.000,-.
  • U hebt géén taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedel.
  • Er wordt ingebroken of er is partiële brand/waterschade , uw schade is € 50.000,-.
  • Schadeafhandeling: u bent 50% onderverzekerd, u ontvangt dus hoogstens
    € 25.000,-.

U bent adequaat verzekerd voor € 200.000,- en u hebt een geldig gecertificeerd en geregistreerd taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen.
Er wordt ingebroken of er is partiële brand/waterschade, uw schade is € 50.000,-.
Schadeafhandeling: u ontvangt € 50.000,- ofwel 100% van de claim; het gecertificeerde taxatierapport is afdoende

In het geval u geen geldig gecertificeerd geregistreerd taxatierapport heeft, heeft u de bewijslast om de omvang, aard en authenticiteit van de kunstvoorwerpen en overige inboedel aan te tonen. Dat lukt meestal maar ten dele. 
Daar achteraf niet meer aangetoond kan worden wat uw stukken waard waren en dus moet er een schatting gedaan worden.  Zeker bij meubels en schilderijen is van de foto niet te zien of het om kopieën of authentieke stukken gaat. Bij twijfel zal er door de verzekering altijd van de laagste schatting worden uitgegaan. Als ik van een foto moet taxeren krijgt de verzekering altijd twee prijzen te horen namelijk de prijs als het om een origineel stuk gaat en de prijs voor een kopie. Doordat wij nooit met zekerheid van een foto kunnen taxeren, loopt u het risico dat u voor uw kostbare stukken maar een fractie van de waarde terugkrijgt.

De kosten van een verzekeringstaxatie bedragen 250,- euro excl. BTW indien de taxatie niet langer duurt dan een uur. Daarna wordt er een uurtarief gehanteerd van 125,- euro per uur excl. BTW.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor een verdelings- of verzekeringstaxatie kunt u contact opnemen met Taxatieburo de Goede: tel. 043-3270560 of een e-mail sturen naar info@taxatieburodegoede.nl. Het kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t./m. vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, eventueel kunt u een bericht achterlaten.

 

Zie ook:

Boek "de vijf minuten die mijn leven veranderden" Welkom Weblog Te koop/ For sale Taxaties, verzekering, verdeling Taxatie via twitter of mail Kunstadvies met integriteit Object van de dag Onder de loep, vragen over antiek Kunstschatten Column Chapeau TV programma's In het nieuws en tentoonstellingen Beeldentuin "landgoed heerdeberg" Restauratie van meubels, schilderijen en zilver Contact Second opinion